FOTO

Mgr. Slavomír Máčaj

Autor

Vitajte na stránke slavomir-macaj.sk.

Moje meno je Slavomír Máčaj. Som advokát. Vo svojej praxi sa špecializujem najmä na zastupovanie klientov v komplexných súdnych sporoch.

Na tejto stránke publikujem svoje príspevky k rôznym, prevažne právnym témam.

Príspevky môžete jednoducho nájsť pomocou vyhľadávania v záhlaví stránky. Stačí začať písať začiatočné písmená kľúčových slov, hoci aj bez diakritiky (napr. zalozn prav) a zachvíľu sa vám objaví náhľad všetkých relevantných príspevkov. Nemusíte stláčať Enter; stránka používa Live Search. Príspevky si môžete prezerať aj podľa jednotlivých kategórií.

Ak príspevok považujete za užitočný, prosím, zvážte jeho zdieľanie. Takisto budem vďačný aj za Vaše komentáre.

Prajem príjemné čítanie

Slavomír Máčaj

Najnovší príspevok

36. Právo pristupujúceho dlžníka na regres voči pôvodnému dlžníkovi v prípade zabezpečovacieho pristúpenia k záväzku

V praxi sa často stretávame so situáciou, keď určitý subjekt pristúpi k záväzku inej osoby (pôvodného dlžníka), aby poskytol zabezpečenie tohto záväzku. Typický príklad: obchodná spoločnosť si vezme úver od banky, pričom banka požaduje, aby záväzok zabezpečil jediný spoločník tým, že pristúpi k záväzku spoločnosti. V takýchto prípadoch sa často uzatvára dohoda o pristúpení k záväzku, ktorá však…

Čítať viac

Kategórie príspevkov

36. Právo pristupujúceho dlžníka na regres voči pôvodnému dlžníkovi v prípade zabezpečovacieho pristúpenia k záväzku

V praxi sa často stretávame so situáciou, keď určitý subjekt pristúpi k záväzku inej osoby (pôvodného dlžníka), aby poskytol zabezpečenie tohto záväzku. Typický príklad: obchodná spoločnosť si vezme úver od banky, pričom banka požaduje, aby záväzok zabezpečil jediný spoločník tým, že pristúpi k záväzku spoločnosti. V takýchto prípadoch sa často uzatvára dohoda o pristúpení k záväzku, ktorá však…

Čítať viac

35. Ktorý súd má vybaviť nedokončenú špecializovanú odvolaciu agendu?

Reforma súdnej mapy so sebou priniesla výkladové problémy vo vzťahu ku konaniam, ktoré sa začali podľa pôvodných predpisov, ale neboli dosiaľ dokončené. Vyvstáva otázka, v ktorých prípadoch majú tieto konania dokončiť pôvodne príslušné súdy a v ktorých „špecializované“ súdy príslušné podľa nových predpisov. Nedávno Najvyšší súd SR (NSSR) riešil otázku, či nedokončené odvolacie konanie v obchodnoprávnom spore má dokončiť…

Čítať viac

34. Je v zmysle § 137 CSP prípustné žalovať o určenie neplatnosti právneho úkonu?

V tomto článku analyzujem otázku prípustnosti žalôb o určenie neplatnosti právneho úkonu. Civilný sporový poriadok (CSP), zdá sa, chcel prípustnosť týchto žalôb výrazne obmedziť, ak nie priamo vylúčiť. Avšak veľký senát najvyššieho súdu vo veci Inagro (1 VObdo 1/2021), vychádzajúc už z novej úpravy, obiter dictum naznačil možnú prípustnosť takýchto žalôb. Naopak, judikát R 61/2007 (1 Cdo…

Čítať viac

33. Ako sa má určiť odmena advokáta podľa advokátskej tarify v prípade, že počas súdneho konania dôjde k zmene predmetu konania? (§ 10/2 AT)

Často sa stretávame so situáciou, že po začatí súdneho konania dôjde k zmene jeho predmetu, napríklad žalobca rozšíri žalobu alebo ju zoberie sčasti späť. Ako sa má v takomto prípade určiť výška tarifnej odmeny za právne zastupovanie? Má sa odmena za všetky úkony právnej služby určiť z pôvodne žalovanej sumy? Alebo sa má pri úkonoch…

Čítať viac

32. Je námietka zaujatosti oneskorená, ak sa strana mohla o dôvode zaujatosti dozvedieť skôr?

V dnešnej digitálnej dobe sa strana často dozvie dôvode zaujatosti sudcu z internetových zdrojov. Napríklad nájde na internete  informáciu o minulých verejných alebo podnikateľských aktivitách sudcu, či jemu blízkych osôb. V týchto prípadoch sa často dostáva do popredia otázka včasnosti námietky. Povedzme, že v priebehu konania strana náhodou na internete zistí, že manželka konajúceho sudcu kedysi pôsobila ako konateľka spoločnosti,…

Čítať viac

31. Lehota na podanie sťažnosti na ESĽP sa skráti na štyri mesiace

V tomto článku upozorňujeme, že s účinnosťou od 1. februára 2022 sa lehota na podanie sťažnosti na ESĽP skracuje zo šiestich mesiacov na štyri. Zároveň poukážeme na niektoré úskalia, ktorých sa treba vyvarovať pri počítaní lehôt, predovšetkým s ohľadom na to, že niektoré pravidlá pre počítanie lehôt sa líšia od tých, ktoré bežné poznáme v slovenskom práve. 1. Lehota…

Čítať viac