7. Je prípustné dovolanie proti rozhodnutiu o prijatí vhodného opatrenia vydaného v súvislosti s navrátením maloletého do cudziny?

Spisová značka: 3 Cdo 238/2018 Dátum rozhodnutia: 17. januára 2019 Výsledok dovolania: Dovolanie odmietnuté Strany: WY proti IY o prijatie vhodného opatrenia na zabezpečenie podmienok pre návrat maloletej UY Súdy právoplatne rozhodli o navrátení maloletej do štátu Q a v súčasnosti prebieha konanie o výkon návratového rozhodnutia. Maloletá sa stále zdržiava u matky. Okresný súd…