31. Lehota na podanie sťažnosti na ESĽP sa skráti na štyri mesiace

V tomto článku upozorňujeme, že s účinnosťou od 1. februára 2022 sa lehota na podanie sťažnosti na ESĽP skracuje zo šiestich mesiacov na štyri. Zároveň poukážeme na niektoré úskalia, ktorých sa treba vyvarovať pri počítaní lehôt, predovšetkým s ohľadom na to, že niektoré pravidlá pre počítanie lehôt sa líšia od tých, ktoré bežné poznáme v slovenskom práve. 1. Lehota…