21. Sprostredkovateľská zmluva – Právo na províziu viazané na uzavretie kúpnej zmluvy – Kúpna zmluva neuzavretá z dôvodov na strane záujemcu – Vzniká právo na províziu?

Záujemca a sprostredkovateľ podpísali sprostredkovateľskú zmluvu na uzavretie kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť. Sprostredkovateľ predstavil záujemcovi vlastníka vhodnej nehnuteľnosti. Záujemca uzavrel s vlastníkom zmluvu o budúcej zmluve, od ktorej však neskôr pre nedostatok financií odstúpil. Sprostredkovateľ zažaloval záujemcu o zaplatenie provízie za sprostredkovanie zmluvy. Nižšie súdy žalobe vyhoveli. Síce kúpna zmluva (ktorá mala byť predmetom sprostredkovania)…

13. Musí zmluva o predaji podniku obsahovať dve osvedčovacie doložky, ak ju podpisuje tá istá osoba za predávajúceho aj za kupujúceho?

Zmluva o predaji podniku — Osvedčenie podpisu — Zmluva o predaji podniku podpísaná tými istými osobami za predávajúceho aj za kupujúceho Podľa Krajského súdu v Košiciach zmluva o predaji podniku musí obsahovať jednu osvedčovaciu doložku pre každý podpis danej osoby, a to aj v prípade, ak ide o viaceré podpisy tej istej osoby. Najvyšší súd svoj názor…