26. Môže dovolací súd zmeniť svoju rozhodovaciu prax aj v prípade, ak sa od nej neodklonil odvolací súd?

Podľa § 421(1)(a) CSP je dovolanie prípustné, ak sa odvolací súd pri riešení právnej otázky odklonil od rozhodovacej praxe dovolacieho súdu. Keďže dovolanie je prípustné, dovolací súd môže preskúmať správnosť svojej rozhodovacej praxe a rozhodnúť sa, či na nej naďalej zotrvá alebo ju zmení (stotožní sa s odklonom odvolacieho súdu). Týmto spôsobom môže dovolací súd prekonať vlastnú…