36. Právo pristupujúceho dlžníka na regres voči pôvodnému dlžníkovi v prípade zabezpečovacieho pristúpenia k záväzku

V praxi sa často stretávame so situáciou, keď určitý subjekt pristúpi k záväzku inej osoby (pôvodného dlžníka), aby poskytol zabezpečenie tohto záväzku. Typický príklad: obchodná spoločnosť si vezme úver od banky, pričom banka požaduje, aby záväzok zabezpečil jediný spoločník tým, že pristúpi k záväzku spoločnosti. V takýchto prípadoch sa často uzatvára dohoda o pristúpení k záväzku, ktorá však…