27. Môžu vlastnú zmenku vystaviť viacerí vystavitelia?

Zmenkový zákon pluralitu zmenkových subjektov výslovne neupravuje. Priamo zo zákona teda nie je jasné, či a za akých podmienok môžu vlastnú zmenku vystaviť viacerí vystavitelia. Takáto zmenka by v praxi mohla slúžiť napríklad na zabezpečenie záväzku dvoch spoludlžníkov, kde (1) veriteľ má mať právo požadovať platbu od ktoréhokoľvek spoludlžníka a (2) spoludlžník, ktorý zaplatil, má mať právo na náhradu polovice zaplatenej…