21. Sprostredkovateľská zmluva – Právo na províziu viazané na uzavretie kúpnej zmluvy – Kúpna zmluva neuzavretá z dôvodov na strane záujemcu – Vzniká právo na províziu?

Záujemca a sprostredkovateľ podpísali sprostredkovateľskú zmluvu na uzavretie kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť. Sprostredkovateľ predstavil záujemcovi vlastníka vhodnej nehnuteľnosti. Záujemca uzavrel s vlastníkom zmluvu o budúcej zmluve, od ktorej však neskôr pre nedostatok financií odstúpil. Sprostredkovateľ zažaloval záujemcu o zaplatenie provízie za sprostredkovanie zmluvy. Nižšie súdy žalobe vyhoveli. Síce kúpna zmluva (ktorá mala byť predmetom sprostredkovania)…