9. Je dovolanie prípustné, ak sa odvolací súd neodklonil od ustálenej rozhodovacej praxe, hoci tak urobiť mal? (prekonanie nesprávnej judikatúry)

Spisová značka: 6 Cdo 60/2017 Dátum rozhodnutia: 31. októbra 2018 Výsledok dovolania: Vec postúpená veľkému senátu Strany: SAT, s. r. o. v T – system, s. r. o V novembri 2012 vydražiteľ (Avec Bulding) vydražil spornú nehnuteľnosť v dobrovoľnej dražbe na majetok záložcu (Novelis). V novembri 2014 vydražiteľ zmluvne previedol nehnuteľnosť na žalovaného (T-System). Žalobca…