Šifrovanie III: Ako rozlúštiť kryptogram z románu Osemsto míľ po Amazone?

V predchádzajúcej časti sme sledovali, ako sa sudca Jarriquez, postava z Verneovho románu Osemsto míľ po Amazone, pokúšal vylúštiť kryptogram zašifrovaný pomocou Gronsfeldovej šifry. Podarilo sa mu to len náhodou. Šťastena mu zoslala posledné slovo šifrovaného textu. Bolo to slovo Ortega—meno autora dokumentu a skutočného páchateľa vraždy. Doslova v hodine dvanástej sa Jarriquezovi podarilo pomocou tohto…

Šifrovanie II: Kryptogram z románu Osemsto míľ po Amazone

V prvej časti série sme hovorili o jednoduchej substitučnej šifre. Videli sme, ako si hrdina poviedky E. A. Poea hravo poradil s jej rozlúštením tým, že v kryptograme skúmal početnosť jednotlivých znakov a ich opakujúce sa sekvencie. Dnes sa pozrieme na iného literárneho hrdinu, sudcu Jarriqueza z Verneovho románu Osemsto míľ po Amazone. Sudca Jarriquez takisto stojí pred úlohou rozlúštiť…

Šifrovanie I: Kryptogram z poviedky Zlatý Chrobák

Toto je prvý zo série článkov, v ktorých sa budeme venovať šifrovaniu, čiže postupom, ktorými môžeme utajiť obsah našej správy tak, aby ju mohol prečítať len zamýšľaný adresát, ale nie iné nepovolané osoby. V dnešnej časti sa oboznámime s jedným z najjednoduchších a najstarších spôsobov šifrovania—s jednoduchou substitúciou. Rozoberieme si, ako funguje, ako ju používať a ako ju môžeme prelomiť,…