20. Výpoveď daná členovi odborového orgánu bez súhlasu zástupcov zamestnancov— Zisťovanie podmienky, či od zamestnávateľa možno spravodlivo žiadať, aby zamestnanca ďalej zamestnával

Podľa § 240 ods. 9 zamestnávateľ môže dať výpoveď členovi odborového orgánu len s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov. Podľa odseku 10 ak zástupcovia zamestnancov súhlas odmietnu, výpoveď je neplatná. Ale výpoveď je aj napriek nesúhlasu platná, ak (1) od zamestnávateľa nemožno spravodlivo žiadať, aby zamestnanca ďalej zamestnával, a (2) ostatné podmienky výpovede sú splnené. V posudzovanom…