27. Môžu vlastnú zmenku vystaviť viacerí vystavitelia?

Zmenkový zákon pluralitu zmenkových subjektov výslovne neupravuje. Priamo zo zákona teda nie je jasné, či a za akých podmienok môžu vlastnú zmenku vystaviť viacerí vystavitelia. Takáto zmenka by v praxi mohla slúžiť napríklad na zabezpečenie záväzku dvoch spoludlžníkov, kde (1) veriteľ má mať právo požadovať platbu od ktoréhokoľvek spoludlžníka a (2) spoludlžník, ktorý zaplatil, má mať právo na náhradu polovice zaplatenej…

25. Spätné účinky vyplnenia blankozmenky — Dôkazné bremeno pri konkurznom odporovaní právnych úkonov medzi dlžníkom a spriaznenou osobou

I. Spätné účinky vyplnenia blankozmenky Dlžník, ktorý sa podpísal na blankozmenku pred doplnením posledného chýbajúceho údaju, sa stáva jeho vyplnením zmenkovým dlžníkom s účinkami ex tunc odo dňa vystavenia blankozmenky. II. Dôkazné bremeno pri konkurznom odporovaní právnych úkonov uzavretých medzi dlžníkom a spriaznenou osobou V prípade odporovateľného právneho úkonu uskutočneného medzi dlžníkom a spriaznenou osobou v zmysle §…