17. Prípustnosť dovolania – Majetkový cenzus na podanie dovolania (§ 422 CSP) – Spotrebiteľské spory – Dovolanie podané dodávateľom

Prípustnosť dovolania – Majetkový cenzus (§ 422 CSP) – Spotrebiteľské spory – Dovolanie podané dodávateľom V spotrebiteľských sporoch platí nižší majetkový cenzus na podanie dovolania (2-násobok minimálnej mzdy), len ak dovolanie podal spotrebiteľ. Ak dovolanie podal dodávateľ, platí štandardný majetkový cenzus (10-násobok minimálnej mzdy). (10) Uznesenie NS SR sp. zn. 6 Cdo 190/2018 z 31.…