23. Spory vyvolané konkurzom

Za spory vyvolané konkurzom sa považujú vylučovacie (excindačné) žaloby, incidenčné žaloby a žaloby o neúčinnosti právnych úkonov alebo neplatných právnych úkonov. Nejde o spor vyvolaný konkurzom, ak správca konkurznej podstaty žaluje o zaplatenie úpadcovej pohľadávky, ktorá vznikla ešte pred vyhlásením konkurzu (pozri bod 25). Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Obdo 33/2017 z 20.…