33. Ako sa má určiť odmena advokáta podľa advokátskej tarify v prípade, že počas súdneho konania dôjde k zmene predmetu konania? (§ 10/2 AT)

Často sa stretávame so situáciou, že po začatí súdneho konania dôjde k zmene jeho predmetu, napríklad žalobca rozšíri žalobu alebo ju zoberie sčasti späť. Ako sa má v takomto prípade určiť výška tarifnej odmeny za právne zastupovanie? Má sa odmena za všetky úkony právnej služby určiť z pôvodne žalovanej sumy? Alebo sa má pri úkonoch…