33. Ako sa má určiť odmena advokáta podľa advokátskej tarify v prípade, že počas súdneho konania dôjde k zmene predmetu konania? (§ 10/2 AT)

Často sa stretávame so situáciou, že po začatí súdneho konania dôjde k zmene jeho predmetu, napríklad žalobca rozšíri žalobu alebo ju zoberie sčasti späť. Ako sa má v takomto prípade určiť výška tarifnej odmeny za právne zastupovanie? Má sa odmena za všetky úkony právnej služby určiť z pôvodne žalovanej sumy? Alebo sa má pri úkonoch…

32. Je námietka zaujatosti oneskorená, ak sa strana mohla o dôvode zaujatosti dozvedieť skôr?

V dnešnej digitálnej dobe sa strana často dozvie dôvode zaujatosti sudcu z internetových zdrojov. Napríklad nájde na internete  informáciu o minulých verejných alebo podnikateľských aktivitách sudcu, či jemu blízkych osôb. V týchto prípadoch sa často dostáva do popredia otázka včasnosti námietky. Povedzme, že v priebehu konania strana náhodou na internete zistí, že manželka konajúceho sudcu kedysi pôsobila ako konateľka spoločnosti,…