10. Zakladá dôvera v zápis v katastri nehnuteľností dobromyseľnosť nadobúdateľa na účely vydržania?

Nadobudnutie veci od nevlastníka, Vydržanie, Dobrá viera Dôvera v zápis v katastri nehnuteľností nezakladá dobrú vieru nadobúdateľa (a začiatok behu vydržacej lehoty), keď nadobúdateľ mohol pri vynaložení primeranej aktivity zistiť, že predávajúci nie je vlastníkom. Rozhodujúce je kritérium priemernej obozretnosti. V danom prípade iná osoba (Saleziáni don Bosca) nadobudla vlastníctvo priamo na základe zákona, ktorý…