35. Ktorý súd má vybaviť nedokončenú špecializovanú odvolaciu agendu?

Reforma súdnej mapy so sebou priniesla výkladové problémy vo vzťahu ku konaniam, ktoré sa začali podľa pôvodných predpisov, ale neboli dosiaľ dokončené. Vyvstáva otázka, v ktorých prípadoch majú tieto konania dokončiť pôvodne príslušné súdy a v ktorých „špecializované“ súdy príslušné podľa nových predpisov. Nedávno Najvyšší súd SR (NSSR) riešil otázku, či nedokončené odvolacie konanie v obchodnoprávnom spore má dokončiť…