13. Musí zmluva o predaji podniku obsahovať dve osvedčovacie doložky, ak ju podpisuje tá istá osoba za predávajúceho aj za kupujúceho?

Zmluva o predaji podniku — Osvedčenie podpisu — Zmluva o predaji podniku podpísaná tými istými osobami za predávajúceho aj za kupujúceho Podľa Krajského súdu v Košiciach zmluva o predaji podniku musí obsahovať jednu osvedčovaciu doložku pre každý podpis danej osoby, a to aj v prípade, ak ide o viaceré podpisy tej istej osoby. Najvyšší súd svoj názor…