30. Je výklad zmluvy skutkovou alebo právnou otázkou?

V rozhodnutí vo veci Stop družstvo[1] najvyšší súd vyslovil názor, že výklad zmluvy je otázkou skutkovou, nie právnou; na základe toho uzavrel, že dovolanie podľa § 421 CSP (pre nesprávne právne posúdenie) nie je prípustné. S týmto názorom sa nestotožňujem. V predmetnom článku uvádzam dôvody, prečo výklad zmluvy treba považovať za otázku právnu, a nie skutkovú. Napriek tomu však…