25. Spätné účinky vyplnenia blankozmenky — Dôkazné bremeno pri konkurznom odporovaní právnych úkonov medzi dlžníkom a spriaznenou osobou

I. Spätné účinky vyplnenia blankozmenky Dlžník, ktorý sa podpísal na blankozmenku pred doplnením posledného chýbajúceho údaju, sa stáva jeho vyplnením zmenkovým dlžníkom s účinkami ex tunc odo dňa vystavenia blankozmenky. II. Dôkazné bremeno pri konkurznom odporovaní právnych úkonov uzavretých medzi dlžníkom a spriaznenou osobou V prípade odporovateľného právneho úkonu uskutočneného medzi dlžníkom a spriaznenou osobou v zmysle §…