29. Predmet civilného sporového konania

Tento príspevok sa venuje problematike predmetu civilného sporového konania. V prvej časti sa budeme zaoberať otázkami: Čo sa rozumie predmetom konania? Ako je predmet konania vymedzený? Prečo je jeho presné vymedzenie dôležité? V druhej časti sa na základe teórie predmetu konania pozrieme na rôzne prípady skutočnej a zdanlivej konkurencie nárokov. V tretej časti poukážeme na…